Rödljusterapi och viktminskning – Nutrilight Shop

Rödljusterapi och viktminskning

Det är lite oklart varför kroppssammansättningen blir förbättrad vid rödljusterapi (RLT), men det finns några teorier och det beror troligen på minst två faktorer.

Det är lite oklart varför kroppssammansättningen blir förbättrad vid rödljusterapi (RLT), men det finns några teorier och det beror troligen på minst två faktorer. Dels verkar det som att fettcellerna helt enkelt släpper ifrån sig fett, vilket då går att förbränna, om man inte ligger på soffan och låter fettcellerna ta upp det igen förstås. Det kräver således en viss motion för att verkligen utnyttja effekten, men även om man faktiskt inte ökar sin fysiska aktivitet har RLT en viss effekt på kroppsfettet. Mitokondrierna kommer nämligen att påverkas av behandlingen så att deras ATP-produktion ökar, och det kostar energi. Det i sin tur kommer ge olika biologiska processer mer energi, vilket är en av orsakerna till att rödljusterapi har alla de egenskaper som det tillskrivs.

Det finns många studier i ämnet, men en av de som visade mest dramatisk effekt är en utförd på 64 överviktiga kvinnor i åldrarna 20-40 år. Studien pågick i 20 veckor och innefattade tre träningspass per vecka med både förbränningsträning och styrketräning, samt rödljusterapi hos den grupp som skulle få det. Resultaten kan ses i bilden nedan, men att kroppsfettet minskade med 11,26 kg i genomsnitt hos de som fick rödljusterapi är mer än dubbelt så mycket som hos de som inte fick behandling. Jag känner inte till någon metod eller hjälpmedel som har lika stora effekter, åtminstone inte om de samtidigt ska vara hälsosamma. Intressant var också att hormonet adiponektin, som frigörs av kroppsfettet, ökar vid ljusbehandling. Det har en skyddande effekt mot metabolt syndrom, högt blodtryck och diabetes typ 2, vilket man också kunde se i studien. En mycket fin bonus var att muskelmassan hos de behandlade försökspersonerna ökade med 0,6 kilo medan den minskade i den andra gruppen med 1,3 kg. Musklerna är ju metabolt aktiva och kommer i sig hjälpa dig att hålla kroppsfettet på en önskvärd nivå. Dessutom är de kopplade till långt liv och hälsa, så det är en välkommen konsekvens.

Viktminskning

Kan rödljusterapi ge viktminskning även utan träning?

I studien som nämnts var det överviktiga kvinnor i relativt ung ålder som fick träna med eller utan rödljusbehandling. Deras relativt stora överskott på fett och unga ålder gör att man kan förvänta sig en relativt stor viktminskning, speciellt i kombination med träning. Vad händer dock om man försöker gå ned i vikt utan att träna? Många överviktiga är ovana att träna och kanske inte ens kommer till skott pga dåligt självförtroende eller nedsatt rörlighet. Vi kanske också har att göra med lata personer som helt enkelt inte ”orkar” träna eller prioriterar det. Oavsett orsak är det intressant att veta om man kan få viktminskning enbart med LED-ljus, och det har undersökts. I en studie lät man 60 överviktiga vuxna få LED-ljusbehandling med någon av tre olika upplägg (1). Det var antingen tre gånger i veckan i fyra veckor, två gånger i veckan i sex veckor eller en gång i veckan i tolv veckor. Alla minskade i midjemått och kroppsvikt, men de som stack ut var mellangruppen som minskade 1,1 kg kroppsfett i genomsnitt. Studien förtäljer inte om kanske en behandling om dagen i 20 veckor skulle vara ännu bättre, men det misstänker jag då både frekvensen och behandlingstiden spelar roll. Jag skulle vilja se en studie med en daglig behandling i ett år för att verkligen kunna dra slutsatser om rödljusbehandlingen och kroppsvikt. Det är ju så som man använder lamporna för allmänhälsan, och dessutom lär viktframgångarna raderas ut om man slutar med lampan, så en långsiktighet är viktigt.

Countouring

Ordet antyder att det inte bara handlar om viktminskning, utan även om kroppens konturer. Det kanske är att sundare mål än att enbart gå ned i vikt, eftersom muskelmassan bör behållas så långt det är möjligt. RLT har ju den effekten, att fettet minskar medan musklerna ökar. När det gäller studierna kring ”contouring” är det lite spretiga resultat och vissa som nästan verkar vara för bra för att vara sanna. En Sydkoreansk studie visade att en enda behandling kunde minska bukfett med 18% och dubbelhakan med 26% vid en uppföljning 12 veckor efter behandling (2). Jag ställer mig själv frågande till om det ens är möjligt då det handlade om en enstaka behandling. Jag har under mina decennier som näringsfysiolog aldrig sett några liknande resultat från varken kost, träning eller andra insatser. Möjligen kan kirurgi ge resultat som går att likna vid dessa men med det sagt är det ”peer-reviewed” forskning som publicerats i en aktad journal.

Väljer man dock att bortse från denna studie finns det en hel del fler som visar på lite mer måttliga och kanske trovärdiga resultat. I en studie gav man en behandling i veckan under sex veckor varvid man veckovis mätte omfånget kring midja, stuss, lår och buk (3). Definitionen på en lyckad behandling sattes till 4,5 tum (11,43 cm) och hela 72% av försökspersonerna nådde målet. Den genomsnittliga minskningen var faktiskt hela 5,4 tum (13,72 cm) och över 80% av deltagarna var nöjda med sina resultat. Notera att deltagarna inte gjorde några uttalade förändringar av sin livsstil i övrigt utan hela den uppmätta effekten tillskrevs RLT även om jag gärna skulle ha sett en kontrollgrupp. I en annan liknande studie lät man 86 försökspersoner få en behandling varannan dag i två veckor (4). Deras resultat var 7,59 cm mindre omfång om man slog ihop måtten för midjan, stuss och båda låren. Även andra studier har visat på liknande resultat (5, 7) och man har även kunnat se en minskande effekt på celluliter (6, 8).

  1. Ivana T. Croghan, Ryan T. Hurt, Darrell R. Schroeder, Shawn C. Fokken, Michael D. Jensen, Matthew M. Clark & Jon O. Ebbert. Low-level laser therapy for weight reduction: a randomized pilot study. Lasers in Medical Science volume 35, pages663–675 (2020).
  2. Ik Jun Moon 1, Jae Won Choi 1, Chang Jin Jung 1, SeokHwan Kim 2, EunSoo Park 3, Chong Hyun Won 4. Efficacy and safety of a novel combined 1060-nm and 635-nm laser device for non-invasive reduction of abdominal and submental fat. Lasers Med Sci. 2022 Feb;37(1):505-512. doi: 10.1007/s10103-021-03288-z. Epub 2021 Apr 2.
  3. Carl R Thornfeldt 1, Paul M Thaxton 2, Carl S Hornfeldt 3. A Six-week Low-level Laser Therapy Protocol is Effective for Reducing Waist, Hip, Thigh, and Upper Abdomen Circumference. 2016 Jun;9(6):31-5. Epub 2016 Jun 1. J Clin Aesthet Dermatol.
  4. Elizabeth McRae 1, Jaime Boris Independent evaluation of low-level laser therapy at 635 nm for non-invasive body contouring of the waist, hips, and thighs. Lasers Surg Med . 2013 Jan;45(1):1-7. doi: 10.1002/lsm.22113.
  5. Mark S Nestor, Matthew B Zarraga, Hyunhee Park. Effect of 635nm Low-level Laser Therapy on Upper Arm Circumference Reduction: A Double-blind, Randomized, Sham-controlled Trial. J Clin Aesthet Dermatol. 2012 Feb;5(2):42-8.
  6. Michael H Gold 1, Khalil A Khatri, Kelley Hails, Robert A Weiss, Nathalie Fournier. Reduction in thigh circumference and improvement in the appearance of cellulite with dual-wavelength, low-level laser energy and massage. J Cosmet Laser Ther. 2011 Feb;13(1):13-20. doi: 10.3109/14764172.2011.552608.
  7. Mary K Caruso-Davis 1, Thomas S Guillot, Vinod K Podichetty, Nazar Mashtalir, Nikhil V Dhurandhar, Olga Dubuisson, Ying Yu, Frank L Greenway. Efficacy of low-level laser therapy for body contouring and spot fat reduction. Obes Surg. 2011 Jun;21(6):722-9. doi: 10.1007/s11695-010-0126-y.
  8. Elliot Lach 1 Reduction of subcutaneous fat and improvement in cellulite appearance by dual-wavelength, low-level laser energy combined with vacuum and massage. J Cosmet Laser Ther. 2008 Dec;10(4):202-9. doi: 10.1080/14764170802516680.

Författare: Fredrik Paulún

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!