Rödljusterapi och MS

Sol och MS

MS är förkortning för multipel skleros, vilket är en sjukdom i det centrala nervsystemet dvs hjärnan och ryggmärgen. De första symptomen är ofta att synen försämras eller att känseln i en arm eller ett ben förändras. Sjukdomen är autoimmun till natur vilket betyder att den orsakas av kroppens eget immunförsvar, som helt enkelt angriper myelinskidorna som isolerar nervbanor elektriskt. Det gör att sjukdomen kan fortskrida under ganska lång tid innan symptom uppstår. Då sjukdomen är autoimmun är det ganska enkelt att föreställa sig hur ett bättre och mer specifikt immunförsvar är viktigt, och en av solljusets starkaste effekter är just det. Det är därför inte så överraskande att risken att drabbas av MS ökar med avståndet från ekvatorn. Vi ekvatorn har jorden störst instrålning av solljus och de som bor där får således högst solexponering. Det gör att risken att få MS i länderna kring ekvatorn är mycket låg eller t o m obefintlig, medan länder som Sverige där solexponeringen är mycket lägre har relativt hög prevalens (1).

Förekomsten av en del sjukdommar har sammaband med breddgrad (solexponering)

Hjälper Rödljusterapi mot MS?

Svaret på den frågan är högst sannolikt ja. Jag skulle aldrig våga väcka förhoppningar hos drabbade om jag inte också hade forskningen bakom mitt svar. Det finns en mycket bra review-artikel som handlar som rödljusterapi och MS (2). I den går författarna igenom forskningsläget idag och de kom till en rad slutsatser. De nämner bland annat att ljusterapi lugnar ned immunförsvaret så att sjukdomen inte fortskrider lika snabbt. Samtidigt påskyndas även återbildningen av neuroner vilket i praktiken ger ett hopp om att skadan sjukdomen orsakar till och med kan repareras. RLT har också visat sig mildra de följder som sjukdomen har, t ex motoriska problem, smärta och försämring av tal och syn. Den samlade forskningen visar att inflammationerna i patienten minskar, vilket i sig gör sjukdomen mindre aggressiv, och därför förbättras deras fysiska tillstånd. I djurstudier har RLT visat sig senarelägga utbrottet av sjukdomen, och författarna till artikeln drar slutsatsen att RLT kan vara en effektiv kompletterande behandling till de läkemedel och bromsmediciner som finns idag. Studier på möss har också visat att uppbyggnaden av myelinskidor i hjärnan kunde öka med RLT, och kanske är det därför smart att också ge RLT-behandling direkt in i hjärnan (3)? Vore jag själv drabbad skulle jag absolut se RLT som ett hjälpmedel, och tillsammans med övrig behandling som exkludering av livsmedel som orsakar allergi typ 3, motion, bromsmediciner, stresshantering etc kommer det troligen att vara positivt. Man kan även tänka sig att ett bättre allmäntillstånd med ökade energinivåer och träningsork kommer göra stor skillnad. Vi vet att motion kan hjälpa drabbade och en kombination av styrketräning och konditionsträning med rimlig intensitet är att föredra. Högre energinivåer kommer även att göra synen på tillvaron mer positiv, och det kommer också påverka sjukdomsprogressen. Nedstämdhet och depression är ofta en konsekvens av diagnosen, och det kommer också sannolikt förvärra sjukdomen.

  1. Steve Simpson Jr 1 2, Wendy Wang 3 4, Peter Otahal 2, Leigh Blizzard 2, Ingrid A F van der Mei 2, Bruce V Taylor 2. Latitude continues to be significantly associated with the prevalence of multiple sclerosis: an updated meta-analysis. 2019 Nov;90(11):1193-1200. doi: 10.1136/jnnp-2018-320189. Epub 2019 Jun 19. Meta-Analysis J Neurol Neurosurg Psychiatry.
  2. Nikoo Hossein-Khannazer 1, Mandana Kazem Arki 2, Aliasghar Keramatinia 3 4, Mostafa Rezaei-Tavirani 5. The Role of Low-Level Laser Therapy in the Treatment of Multiple Sclerosis: A Review Study. J Lasers Med Sci. 2021 Dec 28;12:e88. doi: 10.34172/jlms.2021.88
  3. Katherine Chuere Nunes Duarte 1, Thaís Torres Soares 1, Angela Maria Paiva Magri 1, Lívia Assis Garcia 1, Luciana Le Sueur-Maluf 1, Ana Cláudia Muniz Renno 2, Gláucia Monteiro de Castro 3. Low-level laser therapy modulates demyelination in mice. J Photochem Photobiol B. 2018 Dec;189:55-65. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2018.09.024. Epub 2018 Oct 3.

Författare: Fredrik Paulún

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!