Rödljusterapi och tarmhälsa

Många lider idag av dålig tarmhälsa med obalans mellan ”goda” och ”onda” bakterier vilket leder till inflammationer och försämrad tarmfunktion.

Många lider idag av dålig tarmhälsa med obalans mellan ”goda” och ”onda” bakterier vilket leder till inflammationer och försämrad tarmfunktion. Det gör att magen inte fungerar som den ska och kan påverka näringsupptag på ett negativt sätt, och dessutom försämras livskvaliteten av förstoppning eller IBS (Irritable Bowel Syndrome). Det sistnämnda är ett vanligt problem som betyder att tarmen är överreaktiv och antalet dagliga toalettbesök blir fler än önskat. Dessutom vet vi att de nyttiga tarmbakterierna producerar just nyttigheter till oss. Det handlar om folsyra, antioxidanter och korta fettsyror som smörsyra och propionsyra. Dessa vill vi inte vara utan då de förbättrar hälsan på ett övertygande sätt. Mycket tyder på att rödljusterapi (RLT) faktiskt kan förbättra tarmfloran, men forskningen är fortfarande ung. Hur skulle det kunna vara möjligt? Vi vet idag att rött ljus penetrerar mänsklig vävnad med flera centimeter, men att det knappast kan nå mag-/tarmkanalen. Nära infrarött ljus kan nå upp till 15 cm in i mjukvävnader som buken, men bara ett par procent av ljuset når så långt. Kanske är det tillräckligt? Kanske skulle det pulsade ljuset, som når ytterligare lite djupare, kunna vara ännu effektivare? Möjligen är det inte alls ljuset i sig som påverkar tarmfloran, utan alla de hälsoeffekter som uppnås i andra vävnader, t ex kringliggande organ och muskler. Tarmen kommunicerar ju med övriga kroppen så vi vet att det går att påverka den på andra sätt, t ex med mindre inflammationer. Hur som helst är det uppenbart att det ekosystem som kallas tarmfloran påverkas i positiv riktning och här ska vi utforska det lite djupare.

Ska vi ta ett snack?

Precis som jag nämnde kommunicerar tarmfloran med resten av kroppen, och i mycket stor utsträckning hjärnan. Vagusnerven som kopplar samman hjärnan med mag-/tarmkanalen är som en motorväg av signaler som gör att dessa två delar av kroppen är funktionellt sammanflätade även om de har ett avstånd på flera decimeter. RLT har med framgång använts för att minska besvären vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer´s och Parkinson´s, och forskare tror att den förbättrade tarmfloran kan stå för en del av effekten. På samma sätt kommer en väl fungerande hjärna hjälpa mag-/tarmkanalen, och det är ingen slump att många reagerar på stress med just magen. Att kräkas av nervositet eller behöva gå på toaletten inför ett framträdande för tusentals personer är välkända mekanismer. Även om du inte reagerar så starkt vet vi alla hur ”magkänsla” känns och att den kan leda oss rätt bland svåra beslut och handlingar. Tarmfloran är således viktig för hela kroppens hälsa och i en studie på kopplingen till Alzheimer´s sjukdom kunde man se en tydlig förbättring vid behandling med RLT (1). Efter 12 veckors behandling var tarmfloran så förändrad att man kunde se en tydlig förändring mellan de två typerna av bakterier som kallas firmicutes respektive bacteroides. När man gör en tarmfloraanalys med ett tarmfloratest ingår alltid en mätning av kvoten mellan dessa två grupper, och är den förskjuten åt fel håll är det kopplat till ökad risk för diabetes typ 2, övervikt, inflammatoriska sjukdomar och mycket mer, bland annat Alzheimer´s sjukdom. Rödljusterapi gav således en mätbar positiv effekt på kvoten. I en annan studie genomförd på djur visade man starka effekter och forskarna drog slutsatsen att ”Tarmflorainriktad rödljusbehandling är en ny möjlighet att behandla Alzheimer´s på ett icke invasivt sätt, vilket ger ett nytt hopp till drabbade” (2).

Vad kan man vänta sig?

Om du redan har en perfekt tarmflora lär det inte hända så mycket eftersom du redan åtnjuter dess konsekvenser. Dock kommer du få andra positiva effekter av RLT så tekniken är ändå bra för dig. Om du som så många andra har en något störd sådan är de märkbara effekterna bara veckor bort. Att ändra en tarmflora går inte över en natt, men ändå förvånansvärt snabbt då bakterierna har en ganska kort livscykel och även kan dela sig relativt fort. Börjar de goda bakterierna föröka sig och ta mer plats leder det automatiskt till mindre utrymme för de mindre gynnsamma. Det finns ju bara plats för så många bakterier och gradvis kommer skiftet ske om du tar din RLT på allvar och gör regelbundna behandlingar. En studie visade att tre behandlingar av buken i veckan i 11 veckor gav stora förändringar (3). Diversiteten ökade, vilket betyder ett större antal bakteriestammar, vilket generellt är kopplat till bättre hälsa. Hos individer som äter mycket ultraprocessad mat med låg fiberhalt och utan probiotiska bakterier kan den vara så låg som runt 200 olika stammar. Naturfolk och de som aktivt äter fiberrik mat utan tillsatser och raffinerade ingredienser som vitt socker, ren stärkelse och fröoljor kan ha över 2000 olika stammar. Dessutom ökade mängden av speciellt hälsosamma bakteriestammar, som skulle kunna kallas ”tarmflorans superhjältar”. Till de hör bland annat Akkermansia, Faecalibacterium och Roseburia. Samtidigt kunde man se att mängden patogena bakterier sjönk, så rödljusterapi ska ses som ett bevisat effektivt sätt att förbättra tarmfloran.

Photobiomics

Nya ord inom hälsa är det gott om. När vi just lärt oss ord som probiotika, prebiotika, postbiotika och metabolomik dyker ”photobiomics” upp (4). Jag vet inte riktigt vilket ord vi ska använda på svenska då det inte är ett etablerat begrepp men låt oss kalla det ”fotobiomik” tills vidare. Kanske är det denna text Språkrådet kommer hänvisa till gällande det ordet om det tas upp i nyordslistan som ges ut årligen? Det handlar om hur ljus generellt påverkar tarmfloran och även den älskade solen gör ett bra jobb. Med tanke på hur många som får för lite solljus är RLT ett värdefullt verktyg för att hålla tarmfloran i balans. Forskning visar också att tarmfloran har en egen inbyggd dygnsrytm, och ljuset som kommer utifrån är mycket viktig för att styra den. Det krävs helt enkelt ljus både i ögonen och på kroppen för att verkligen tala om för din kropp vilken tid på dygnet det är. En stor utmaning den mörka delen på året, och kanske en orsak till att många upplever så trötta och håglösa på vintern? När du har chansen ska du därför dricka ditt morgonkaffe i solen med bar överkropp eller med bikiniöverdel för att verkligen skaka liv i dina tarmbakterier. Nu är det dags att börja jobba! Har du inte möjlighet till det bör du starta dagen med en session RLT. Det kommer göra skillnad.

  1. Bicknell, Brian et al. “Microbiome Changes in Humans with Parkinson’s Disease after Photobiomodulation Therapy: A Retrospective Study.” Journal of personalized medicine vol. 12,1 49. 5 Jan. 2022, doi:10.3390/jpm12010049
  2. Chen, Qianqian et al. “Gut flora-targeted photobiomodulation therapy improves senile dementia in an Aß-induced Alzheimer’s disease animal model.” Journal of photochemistry and photobiology. B, Biologyvol. 216 (2021): 112152. doi:10.1016/j.jphotobiol.2021.112152
  3. Brian Bicknell 1, E-Liisa Laakso 2 3, Ann Liebert 4 5, Hosen Kiat 6 7. Modifying the Microbiome as a Potential Mechanism of Photobiomodulation: A Case Report. Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2022 Feb;40(2):88-97. doi: 10.1089/photob.2021.0057. Epub 2021 Dec 28.
  4. Ann Liebert 1 2, Brian Bicknell 3, Daniel M Johnstone 4, Luke C Gordon 4, Hosen Kiat 5 6, Michael R Hamblin 7 8 9. “Photobiomics”: Can Light, Including Photobiomodulation, Alter the Microbiome? Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2019 Nov;37(11):681-693. doi: 10.1089/photob.2019.4628. Epub 2019 Oct 9.

Författare: Fredrik Paulún

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!