Rödljusterapi och stamceller

När man pratar om stamceller kommer vi så nära magi som det går inom biologin. Givetvis är det bara magiskt i bildlig mening, men visst väcker det framtidstro när du får höra att stamceller kan bli vilka celler som helst i kroppen?

När man pratar om stamceller kommer vi så nära magi som det går inom biologin. Givetvis är det bara magiskt i bildlig mening, men visst väcker det framtidstro när du får höra att stamceller kan bli vilka celler som helst i kroppen? Tänk bara på alla sjukdomar som skulle kunna lindras eller t o m botas. Kroppsdelar som gått förlorade eller blivit skadade skulle kunna ersättas utan problem med avstötning, som är vanligt vid transplantationer. De som pratar om evigt liv nämner ofta stamceller i samma mening, och många tillskriver stamceller föryngrande egenskaper.
Stamceller är celler som finns i alla flercelliga organismer men upptäcktes relativt sent i medicinhistorien. 1908 nämndes begreppet av den ryske forskaren Alexander Maksimov på en kongress i Berlin, men det tog drygt femtio år till innan forskningen kom igång på allvar. På 1960-talet upptäcktes t ex att benmärg hos möss kunde förnya sig själv, och man förstod att man var något stort på spåret, och 1990-talet var det decennium då stamcellsforskningen verkligen slog genom. Jag utbildade mig till näringsfysiolog under den första delen av 1990-talet och minns verkligen hur mytiskt stamceller framställdes i olika sammanhang, även de strikt vetenskapliga. Idag har forskningen kommit väldigt långt, och intressant nog har man identifierat faktorer som kan påverka stamcellerna i våra kroppar på ett positivt sätt. Photobiomodulation (PBM), varav RLT (Red Light Therapy) är en av sorterna, har visat sig få våra egna stamceller att aktiveras, vilket skulle kunna förklara många av de läkande egenskaperna hos RLT.

Stamceller – så funkar det

Det finns två grundläggande egenskaper som stamceller besitter. Det ena är att de kan genomgå ett oändligt antal celldelningar och samtidigt behålla dottercellerna odifferentierade. Konsekvensen är att vi kan få fler stamceller om kroppen bestämmer sig för det, och det kan vara en mycket viktig faktor när det handlar om hälsa och åldrande.
Det andra unika med stamceller är att de kan mogna ut till en eller flera olika celltyper. Man kan dela in stamceller i fyra grupper beroende på vad de kan ge upphov till. Totipotenta stamceller kan bilda vilken celltyp som helst och hör till de allra tidigaste stamcellerna i ett embryo. De övergår till att bli pluripotenta stamceller kan ge upphov till alla celler utom placenta (moderkaka). Då de är mycket generella och inte specialiserade är det dessa som främst efterfrågas inom forskningen. I den vuxna kroppen finns multipotenta stamceller som bildar närbesläktade celler, t ex blodceller, samt unipotenta stamceller kan enbart bilda en typ av cell. Det är de multipotenta och unipotenta stamcellerna det handlar om när det bedrivs forskning på t ex RLT:s effekt på stamceller. Den naturliga funktionen hos stamcellerna är att underhålla och reparera vävnader och organ, och kan man påskynda den processen kan man i teorin återställa skador som uppkommit genom åldrande och/eller sjukdomar.

Det röda ljusets effekt på stamceller

Mycket forskning har gjorts på stamceller och en hel del specifikt på hur de reagerar på RLT. Det visar sig att de börjar dela på sig när de nås av ljus med rätt våglängder (1). Det är både rött och nära-infrarött ljus som fungerar och man kan beskriva det som att stamcellerna aktiveras och börjar göra sitt jobb när de belyses. Stamcellerna får en ökning av kväveoxid, ATP (cellernas främsta energivaluta) och cAMP, och allt detta stimulerar till celldelning. Troligen är mycket av de läkande effekterna från RLT orsakat av denna stamcellsaktivering, men ännu är det svårt att bedöma hur stor del det är. Dock vet man att stamcellseffekten är högst närvarande och används bland annat vid avancerad sårläkning (2). Djurstudier har också visat att man kan effektivisera behandling mot benskörhet, just med hjälp av stamceller (3). Det är dock en sak att göra provrörsstudier och försök på djur. Frågan alla vill ha svar på är om RLT-behandlingar kan göra någon skillnad för de stamceller som faktiskt finns i kroppen, och svaret är ja, det kan det. En pilotstudie visade en signifikant ökning av stamceller vid regelbunden behandling av skenbenet hos försökspersoner (4). Dessa stamceller kommer sedan transporteras med blodomloppet till platser i kroppen där gamla skadade celler behöver bytas ut. Detta är regenerativt läkande när det är som bäst, och användaren kommer få en verklig föryngrande effekt med mer intakta och välfungerande vävnader (5). Man har t ex kunna se en ökad bildning av ledbrosk med hjälp av aktiverade stamceller och det ger stort hopp för alla som är drabbade av artros (6).

  1. Khatereh Khorsandi 1, Reza Hosseinzadeh 2, Heidi Abrahamse 3, Reza Fekrazad 4 5 Biological Responses of Stem Cells to Photobiomodulation Therapy. Curr Stem Cell Res Ther. 2020;15(5):400-413. doi: 10.2174/1574888X15666200204123722.
  2. Stem Cell Res Ther. Enhancing therapeutic efficacy of human adipose-derived stem cells by modulating photoreceptor expression for advanced wound healing. Sang Ho Lee 1, Yu-Jin Kim 1, Yeong Hwan Kim 1, Han Young Kim 2, Suk Ho Bhang 3. 2022 May 26;13(1):215. doi: 10.1186/s13287-022-02892-2.
  3. Mehrdad Asgari 1 2, Mohammad-Amin Abdollahifar 1, Rouhallah Gazor 2, Tayyebali Salmani 3, Armin Khosravipour 1, Yaser Mahmoudi 4, Farzad Baniasadi 5, Michael R Hamblin 6 7, Heidi Abrahamse 6, Sufan Chien 8 9, Mohammad Bayat 1 8 9. Photobiomodulation and Stem Cell on Repair of Osteoporotic Bones. Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2022 Apr;40(4):261-272. doi: 10.1089/photob.2021.0127.
  4. Amir Oron 1, Shai Efrati 2, Keren Doenyas-Barak 2, Hana Tuby 3, Lidya Maltz 3, Uri Oron 3
    Photobiomodul Photomed Laser Surg. Photobiomodulation Therapy to Autologous Bone Marrow in Humans Significantly Increases the Concentration of Circulating Stem Cells and Macrophages: A Pilot Study. 2022 Mar;40(3):178-182. doi: 10.1089/photob.2021.0123. Epub 2022 Feb 21.
  5. Thobekile S Leyane 1, Sandy W Jere 1, Nicolette N Houreld 1. Cellular Signalling and Photobiomodulation in Chronic Wound Repair. Int J Mol Sci. 2021 Oct 18;22(20):11223. doi: 10.3390/ijms222011223.
  6. C Schneider 1, P Dungel 2, E Priglinger 1, M Danzer 3, B Schädl 4, S Nürnberger 5. The impact of photobiomodulation on the chondrogenic potential of adipose-derived stromal/stem cells. J Photochem Photobiol B. 2021 Aug;221:112243. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2021.112243. Epub 2021 Jun 18.

Författare: Fredrik Paulún

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!