Så väljer du rätt skönhetsprodukt

Optimalt Val för Strålande Hud och Skönhet: The Fox eller The Lynx?

  Rödljusterapi för strålande hud ochskönhet har snabbt blivit en populärtrend inom skönhetsindustrin. Vipresenterar två ledande produkter –The Lynx och The Fox – som erbjuderflexibel och effektiv hudvård. Genomatt fokusera på deras unika egenskaperkommer vår jämförelse att belysavilken rödljusprodukt som bäst passardina behov. Vi granskar deras visuellaattribut, funktionalitet och fördelar urett skönhetsperspektiv. Dennajämförelse syftar till att tydligtframhäva varje enhets unika förmågoroch hur de kan integreras i olikaskönhetsrutiner för att optimera dittskönhetsresultat.

Användning och flexibilitet 

Både The Fox och The Lynx representerar banbrytande innovationer inomljusbehandlingsteknik för att främja både skönhet och hälsa. The Fox är enanpassningsbar panel som kan riktas mot olika kroppsområden, inklusive ansikteoch dekolltage. Den flexibla designen möjliggör skräddarsydda behandlingar medolika ljusvåglängder (rött och nära infrarött ljus) för att främja hudens välbefinnande.

The Lynx är en LED-silikonmask designad för direktapplikation på ansiktet ochdekolletaget. Detta erbjuder en nära kontakt med huden för djupgåendeljusbehandlingar som specifikt främjar hudens hälsa och skönhet. Tack vare att TheLynx är tillverkad av silikon, gör det att masken är följsam och perfektanpassningsbar till ansiktets konturer. Denna flexibilitet möjliggör en exakt ochfokuserad behandling, riktad mot specifika områden för att ge optimala resultat fördin hudvård. Med sin följsamma design formar sig The Lynx smidigt efter ansiktetskurvor, vilket säkerställer att ljusbehandlingen når varje önskat område effektivt ochjämnt. 

Vår hud på dekolletage är lika viktig att ta hand om som ansiktets hud, då den ocksåär exponerad för solens skadliga strålar och yttre påfrestningar. The Fox, med sittstativ, erbjuder en utmärkt möjlighet att rikta ljusbehandlingen motdekolletageområdet, vilket är särskilt fördelaktigt för att vårda och skydda dennatunna och ofta solpåverkade hud. Förutom ansiktsmasken inkluderar The Lynx enspecialdesignad LED-mask för dekolletageområdet. Denna funktion gör det möjligtatt skapa en komplett skönhetsrutin som optimerar hudvården både för ansikte ochdekolletage.

Olika våglängder och ljus

The Fox kombinerar det vetenskapligt beprövade röda ljuset (660 nm) och det närainfraröda ljuset (850 nm) för att främja hudens hälsa och skönhet. Det röda ljuset,med en våglängd på 660 nm, erbjuder fördelar som ökad kollagenproduktion,förbättrad blodcirkulation och antiinflammatoriska egenskaper. Detta bidrar till attreducera synliga rynkor, förbättra hudens näringsupptag och minska rodnad. Åandra sidan når det nära infraröda ljuset med en våglängd på 850 nm djupare in ihudlagren och främjar cellreparation, cellförnyelse samt produktionen av elastin fören fastare hudstruktur.

The Lynx har som The Fox det röda ljuset även rött ljus, men utöver det 5 ytterligarefärger som främjar skönhet utifrån olika behov. 

 

NIR-fria och NIR fördelar

The Lynx LED-mask, skillnad från The Fox, har vi aktivt valt att inte inkludera närainfrarött ljus (NIR) på grund av dess eventuella inverkan på fettceller. NIR harpotentialen att stimulera fettceller, vilket i vissa fall kan påverka hudens elasticitetoch utseende, särskilt vid anti-aging-behandlingar.

Genom att medvetet avstå från NIR i The Lynx har vi fokuserat på att bibehållabalansen för hudens välbefinnande när masken appliceras direkt på ansiktet ellerdekolletaget. Detta beslut syftar till att säkerställa att de förväntade positivaeffekterna på hudens utseende upprätthålls under användning.

Det är dock viktigt att påpeka att frånvaron av NIR i The Lynx inte betyder att NIRsaknar sina egna positiva aspekter. Både masken och The Fox-panelerna erbjuderolika fördelar och ljusvariationer som var och en kan vara fördelaktiga för olikahudvårdsbehov. Vid val av produkt är användarvänlighet en väsentlig faktor att tahänsyn till för att säkerställa att produkten passar dina personliga behov ochönskemål för skönhetsvård.

 

Behandlingstid

Kontinuerlig användning är avgörande för att uppnå effektiva resultat inom rödljus-eller ljusbehandling. Dessa behandlingar kan genomföras dagligen eller enligtindividuella behov och toleransnivåer. För vissa kan det krävas gradvis anpassningöver tid för att bygga upp toleransen, medan andra kan utföra fullständigabehandlingar varje dag med en stabil grundtolerans. Att inleda med kortaresessioner och successivt öka tiden rekommenderas för att gradvis anpassa sig. Enoptimal dagsbehandling är vanligtvis omkring 20 minuter dagligen.

Med The Fox kan du antingen fokusera hela behandlingstiden med ljuset riktatframåt eller dela upp tiden för att behandla varje sida av ansiktet separat. Om vissaområden, som kinderna ut mot öronen, behöver mer behandling är det fördelaktigtatt rikta ljuset mot dessa områden.

The Lynx ger en enhetlig behandling över hela ansiktet och anpassar sig tillansiktets form. Även här kan du anpassa fördelningen av behandlingstiden baseratpå olika ljuspreferenser enligt behov. För de som önskar behandla ansiktet medsamtliga våglängder, erbjuder The Lynx ett sjunde ljus som kombinerar samtligavåglängder i en behandling.

Pulsering och variationer av ljus

Pulsering eller frekvenser i rödljusbehandling refererar till variationen i hur ljusetpulserar eller blinkar med en viss hastighet. Dessa olika pulseringshastigheter kanpåverka hur ljuset levereras till huden och hur det kan påverka cellerna ochvävnaderna. Det bästa valet beror på behandlingens syfte och individuellapreferenser. The Fox levererar pulseringar i olika hastigheter i ett spann mellanmåttlig till snabb puls och med både det röda ljuset och nära infra röda ljuset.Måttlig, medel och snabb puls ger olika effekter:

Måttlig puls: En långsammare rytm i ljuset, främjar avslappning och kan minskastress i huden.

Medel puls: Jämnare variation i ljusintensitet, förbättrar cirkulationen ochstödjer kollagenproduktionen för fastare hud.

Snabb puls: Aktiverar cellaktivitet snabbare, vilket kan reducera fina linjer ochförbättra hudtonen.

The Lynx presenterar en unik pulseringsfunktion med varierande färgspektrummellan ljusen. Denna unika funktion kan liknas vid en djupare penetration av varjeljus färgs egenskaper i huden. Den möjliggör en mer intensiv behandling för ökadeffektivitet vid hudvårdsrutiner.

Design och utformning

The Fox är en praktisk bordspanel med ettjusterbart stativ som möjliggör riktningenav ljuset efter individuella behov ochönskemål. Eftersom panelen är anslutentill ett uttag under behandlingen, skerbehandlingssessionen på en stationärplats. The Lynx är en uppladdningsbarLED-mask med USB-C som ger ökadflexibilitet för användaren. Den kananvändas mer fritt medan du utför andraaktiviteter. Masken fästs med ettjusterbart spännband runt huvudet för attsäkra den på plats medan kontrollpanelenenkelt kan placeras i fickan för att frigörahänderna. Detta gör The Lynx merportabel och användbar under rörlighet,medan The Fox ger en behandling somlämpar sig bäst stillasittande.

The Lynx och The Fox: Det SlutligaBeslutet för Din Skönhetsvård

Både The Fox och The Lynx utgörutmärkta val för att främja en strålandehud och förbättra skönhetsaspekterna.Ditt val mellan dessa två beror på dinaspecifika behandlingspreferenser ochönskade resultat. The Fox erbjuder enallsidig användning som sträcker sig överbåde ansikte och dekolletage, medan TheLynx presenterar en skräddarsydd, bärbarlösning med flera färgalternativ för atttillgodose individuella behov. Dessaprodukter representerar det ultimatavalet för att ge din hud den önskadebehandlingen och den förtjänadeomsorgen för en strålande och förbättradskönhet.

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!