Kan man behandla autoimmuna sjukdomar med ljus?

Autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar där kroppen angriper sig själv, är ett gissel för dem som drabbas. Beroende på vilken del av kroppen som angrips blir symptomen olika.

Autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar där kroppen angriper sig själv, är ett gissel för dem som drabbas. Beroende på vilken del av kroppen som angrips blir symptomen olika. Drabbas lederna kan det resultera i reumatism, drabbas tarmen kan det yttra sig som ulcerös kolit eller som Crohns sjukdom. Är det bukspottkörteln som attackeras leder det till diabetes typ I. Därför är det av största vikt att minimera risken för att drabbas. Har man drabbats är det av stort värde att minimera symptom och påverkan på hälsan, då sjukdomen ofta leder till följdsjukdomar, sämre livskvalitet och potentiellt kortare förväntad livslängd. Här vinner Red Light Therapy ny mark!

Vad de auto-immuna sjukdomarna beror på vet man idag relativt lite om. Ärftlighet för att utveckla sjukdomarna finns, men generellt är det ett svagt samband. För många av sjukdomarna har man identifierat riskfaktor som beror av kosthållning, motion, stress och andra livsstilsfaktorer. Forskning har också visat att risken för att drabbas beror på vilken breddgrad man lever på. Långt norr och söderut ökar risken medan den runt ekvatorn i princip är obefintlig för vissa autoimmuna sjukdomar.

Risken för att drabbas av den auto-immuna sjukdomen MS (Multipel Skleros) är exempelvis mångdubbelt högre på våra breddgrader jämfört med runt ekvatorn. Samma trend kan man se gällande Crohns sjukdom som drabbar tarmarna och för sockeromsättningssjukdomen diabetes typ I. Vad har då breddgrad med saken att göra? En teori är att solljus ökar bildningen av vitamin D i huden. Vitamin D har effekter på bland annat immunsystemet och man vet sedan tidigare att halterna påverkas mycket av solexponering. Modern forskning har dock visat att det inte är vitamin D som står för de sjukdomsskyddande effekterna. I stället tros effekterna komma direkt från ljuset.

Våra kroppar är nämligen mottagliga för ljus och effekten kan bli riktigt gynnsam om ljusfrekvenserna och strålningsmängden är rätt. I våra celler har vi flera ljuskänsliga system som bland annat cytokrom C-oxidas och ljuskänsliga kalciumkanaler. Stimuleras dessa får man inflammationsdämpande effekter och läkning av kroppen stimuleras.

Autoimmuna sjukdomar, som psoriasis, behandlas ofta med ljusterapier och hälsoresor med mycket sol har under lång tid använts som en del av behandlingen. Problemet med dagsljus är att för stora mängder av de energirika ultravioletta strålarna kan skada vår hud, påskynda hudens åldrande samt även risken för hudcancer. Dock har svensk forskning visat att även om risken för hudcancer ökar något hos den som solar mest, så minskar faktiskt dödligheten. Man kan säga att ska man överleva malignt melanom är det bra med mycket solexponering (1). Dessutom är inte alla ljusfrekvenser likvärdiga när det gäller att tränga genom huden för att aktivera de ljuskänsliga systemen. Detta beror på att mycket ljus absorberas av hudpigmentet melanin, men också av proteiner i vävnaderna absorberar en hel del.

Här visar moderna studier att de allra mest effektiva frekvenserna ligger inom det röda och infraröda ljusspektrumet eftersom dessa inte absorberas i så hög grad av ovan nämnda ämnen. En annan viktig uppsida med dessa frekvenser är att de inte skadar huden eller ökar risken för hudcancer och är troligen ansvariga för solens läkande och antiinflammatoriska egenskaper. RLT har också visat sig stärka och optimera immunförsvaret, vilket kanske trots allt är det starkaste argumentet för behandling av personer med autoimmuna sjukdomar. Det är ju immunförsvaret som börjat fungera felaktigt och orsakat sjukdomen från första början.

Är det så att ljusterapi kan minska risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar? Det vet man inte med säkerhet idag, men mycket tyder på det och alltmer forskning publiceras i ämnet. Det finns onekligen intressanta rön som kopplar ljusexponering till risken för att utveckla sådana sjukdomar, och RLT verkar också kunna lindra besvären vid regelbunden behandling. Vill man testa den här formen av terapi finns det röda och infraröda lampor för använda själv i hemmet. Den här typen av ljus är inte heller förenat med några biverkningar och därför lämpar den sig väl till egenvård.

Pelle G Lindqvist, Elisabeth Epstein, Mona Landin-Olsson. Sun Exposure – Hazards and Benefits. Anticancer Research April 2022, 42 (4), 1671-1677.

Författare: Martin Brunnberg

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!