RLT och blodtryck

Blodtrycket är en central del av hälsan. För att tillgodose behovet av syresatt blod till kroppens alla organ måste blodtrycket i de stora artärerna hållas på en jämn nivå. Blodtrycksregleringen sker genom en samverkan av det autonoma nervsystemet, hormoner och självregleringen lokalt i kärlväggarna.

Blodtrycket är en central del av hälsan. För att tillgodose behovet av syresatt blod till kroppens alla organ måste blodtrycket i de stora artärerna hållas på en jämn nivå. Blodtrycksregleringen sker genom en samverkan av det autonoma nervsystemet, hormoner och självregleringen lokalt i kärlväggarna.

Det är därför det är så många faktorer som kan påverka blodtrycket och komma tillrätta med det. För lågt blodtryck ökar risken för svimning och fallolyckor, och ett för högt stressar kroppen hårt. Det sistnämnda är ett mycket vanligare problem och uppåt en miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det. Räknar man med de som också redan fått diagnosen är det totalt sett ca en tredjedel av den vuxna befolkningen som har högt blodtryck i Sverige. Ett problem med hypertoni, som det också kallas, är att det i regel inte märks. Ibland kan den drabbade uppleva huvudvärk, yrsel och näsblod, men i regel är tillståndet helt omärkbart. Om blodtrycket är förhöjt under lång tid tar kärlen skada och framför allt njurarna belastas hårt, vilket kan leda till njursjukdom. Risken för hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärtsvikt och blodproppar ökar också med högt blodtryck, och därför är det av stor vikt att hålla det på rätt nivå. Dödligheten ökar alltså vid båda ytterligheterna och det är faktiskt själva blodtrycket som avgör, inte de möjliga bakomliggande sjukdomarna.

Ett högt blodtryck kan t ex orsakas av en övervikt men det är just blodtrycket som ökar dödligheten. Om man framgångsrikt kan sänka det, även om vikten inte minskar, har man avsevärt reducerat risken att bli allvarligt sjuk eller dö av det. Det är därför man verkligen ska ta ett högt blodtryck på allvar och medicinera om livsstilsförändringar och biohackande inte hjälper hela vägen. Att motionera, stressa ner, basta, ta kalla bad, meditera, uppleva önskad fysisk kontakt och skratta är alla kända blodtryckssänkande metoder. Även en kost rik på frukt, grönsaker, baljväxter, fisk, olivolja, bär, nötter och frön har visat sig kunna påverka blodtrycket nedåt, och det är också viktigt att hålla vätskebalansen. När det gäller salt är vissa personer känsliga, och det är därför värt att dra ner på intaget av natriumklorid som finns i bordssalt, havssalt och bergsalt så långt det är möjligt. Att öka intaget av kalium, magnesium och kalcium kan också hjälpa, och ibland är kosttillskott motiverat så att man får tillräcklig mängd på ett kontinuerligt sätt. Mineralsalt är också tillgängligt i mataffärerna, och i det har man bytt ut en del av natriumkloriden mot kaliumklorid och magnesiumklorid, vilket gör att man slår två flugor i en smäll. Natriumintaget minskar medan mängden kalium och magnesium i kosten går upp.

Det normala blodtrycket

Att mäta blodtryck är enkelt då det finns effektiva och noggranna blodtrycksmätare för hemmabruk. Alla borde ha en sådan hemma och göra en mätning då och då för att snabbt plocka upp ett stigande blodtryck. Passa även på att be om en blodtrycksmätning närhelst du är hos en läkare eller sjuksköterska. De gör det mer än gärna, då kunskapen kring hur viktigt det är att upptäcka högt blodtryck tidigt är väldigt spridd inom vården. Man kan också ofta köpa till blodtrycksmätning om man gör blodtester, som går att beställa på nätet. Passa på närhelst du kan, och som sagt var är det smart att investera i en blodtrycksmätare för privat bruk. Den kan ju hela familjen använda och varför inte låta släkt, vänner och bekanta göra en mätning när de är på besök? Att ta med sig blodtrycksmätare till jobbet för att låta alla få en chans att mäta sig är också ofta en mycket uppskattad gest av välvilja och omtanke. Blodtrycket är det cirkulerande blodets tryck mot kärlväggarna i artärerna och delas upp i systoliskt respektive diastoliskt blodtryck. Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket som uppstår i de centrala kärlen när hjärtat drar sig samman och blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar och fylls med blod, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket som lägst vilket benämns som det diastoliska blodtrycket. Ofta är det lättare att sänka det diastoliska blodtrycket med medicinering men båda behöver sänkas vid hypertoni. Normalt systoliskt blodtryck hos en vuxen person är cirka 110-130 mmHg och diastoliskt tryck cirka 80 mmHg. Ett blodtryck högre än 140/90 mmHg vid 2-3 olika mättillfällen diagnostiseras som hypertoni. När man mäter blodtryck ska man standardisera så mycket som möjligt när det gäller tidpunkt och vilken position man befinner sig i. Blodtrycksvärdet varierar nämligen över dygnet. Det är lägst på natten, blir högre under morgontimmarna och dagtid för att sedan sjunka på kvällen igen. Du kan välja om du mäter liggande eller sittande, men det viktiga är att du gör detsamma varje gång för att få jämförbara resultat. En bra sak med att mäta i hemmamiljö är att du slipper ”vitrockseffekten” dvs att man ofta har ett något högre blodtryck när man träffar medicinsk personal med den klassiska vita rocken.

RLT (Red Light Therapy) och blodtrycket

Blodtrycket regleras till stor del genom att blodkärlen dras samman (vasokonstriktion) eller vidgas (vasodilation). Det sistnämnda uppnås med hjälp av kväveoxid (NO) som signal och ju mer kväveoxid desto effektivare kan man sänka blodtrycket. Det var så man initialt upptäckte potensmedlet Viagra, då man letade efter ett ämne som kunde öka mängden kväveoxid i kärlen och därmed sänka blodtrycket. Det lyckades man med och som en biverkan påverkades även blodkärlen i och runtom könsorganen. Resultatet blev att man i stället lanserade preparatet som ett läkemedel mot manliga erektionsproblem. Forskning har visat att RLT också kan öka mängden tillgänglig kväveoxid i kärlen (1) och det verkar framför allt vara det nära infraröda ljuset (NIR) som gör jobbet även om också det röda verkar ha betydelse. I en studie kunde man se att mikrocirkulationen ökade 27% under behandlingen och steg till hela 54% under den 20 minuter långa uppföljningsperioden (2). När det gäller effekten av RLT på högt blodtryck finns det gott om djurstudier som visar på kraftfulla effekter (3, 4). En mycket intressant studie på patienter med högt blodtryck visade att även det blå ljuset kunde ha en god effekt. Det ljuset har kortare våglängder än det röda ljuset, men verkar ändå tränga så pass djupt in i kroppen att det påverkar blodkärlens kväveoxidhalt (5). Kanske skulle det allra mest effektiva för blodtryckssänkning vara hela spektrat från blått ljus till NIR? Solens strålar ger oss det, så kanske är det varför solen har så fantastiska blodtryckssänkande egenskaper? Sammantaget är det väl belagt att RLT kan sänka blodtrycket hos den som lider av hypertoni, och samtidigt med all sannolikhet minska risken för att en person ska drabbas i första taget (6). Värt att nämna är att alla med högt blodtryck inte kommer få någon effekt av RLT och behöver fokusera på de andra verktygen som står till buds. Enligt en artikel kommer ca 80% av blodtrycks patienterna få en sänkning av RLT men runt 20% märker ingen skillnad (7).

  1. Shinya Yokomizo 1 2, Malte Roessing 3 4, Atsuyo Morita 4, Timo Kopp 3 4, Emiyu Ogawa 5, Wataru Katagiri 6, Susanne Feil 3, Paul L Huang 4, Dmitriy N Atochin 4, Satoshi Kashiwagi 1 FASEB J. Near-infrared II photobiomodulation augments nitric oxide bioavailability via phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase. 2022 Sep;36(9):e22490. doi: 10.1096/fj.202101890R.
  2. Lilach Gavish 1 2, Oshrit Hoffer 3, Neta Rabin 4 5, Moshe Halak 6, Simon Shkilevich 7, Yuval Shayovitz 7, Gal Weizman 7, Ortal Haim 3, Benjamin Gavish 8, S David Gertz 1 2, Zehava Ovadia-Blechman 7 Microcirculatory Response to Photobiomodulation-Why Some Respond and Others Do Not: A Randomized Controlled Study. 2020 Nov;52(9):863-872. doi: 10.1002/lsm.23225. Epub 2020 Feb 17. Lasers Surg Med.
  3. T F De Moraes 1, J C C Filho 1, J C Oishi 1, L Almeida-Lopes 2, N A Parizotto 3, G J Rodrigues 4 Lasers Med Sci. Energy-dependent effect trial of photobiomodulation on blood pressure in hypertensive rats. 2020 Jul;35(5):1041-1046. doi: 10.1007/s10103-019-02883-5. Epub 2019 Oct 29.
  4. Lasers Med Sci. Tereza C Buzinari 1 2, Thiago F de Moraes 3, Evelin C Cárnio 4, Luciana A Lopes 5, Helio C Salgado 6, Gerson J Rodrigues 3. Photobiomodulation induces hypotensive effect in spontaneously hypertensive rats. 2020 Apr;35(3):567-572. doi: 10.1007/s10103-019-02849-7. Epub 2019 Aug 8.
  5. Manuel Stern 1, Melanie Broja 1, Roberto Sansone 1, Michael Gröne 1, Simon S Skene 2, Joerg Liebmann 3, Christoph V Suschek 4, Matthias Born 3 5, Malte Kelm 1, Christian Heiss 1 2 6. Blue light exposure decreases systolic blood pressure, arterial stiffness, and improves endothelial function in humans. Eur J Prev Cardiol. 2018 Nov;25(17):1875-1883. doi: 10.1177/2047487318800072. Epub 2018 Sep 10.
  6. Yevhen L Kovalenko 1, Lesya A Rudenko 2, Oksana K Melekhovets 1, Antonina D Chepeliuk 1, Iurii V Melekhovets 1. Efficiency of hyperuricemia correction by low level laser therapy in the treatment of arterial hypertension. Wiad Lek. 2018;71(7):1310-1315.
  7. Yoshiharu Umeda BLOOD PRESSURE CONTROLLED BY LOW REACTIVE LEVEL DIODE LASER THERAPY (LLLT). LASER THERAPY/Volume 2 (1990) Issue 2/Article overview

Författare: Fredrik Paulún

Få erbjudanden och exklusiva förmåner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva rabatter, få VIP-inbjudningar till event och bli först att ta del av nya produktlanseringar och få mer kunskap om rödljusterapi

Genom att klicka på Registrera dig bekräftar du att du godkänner våra användarvillkor.
Tack så mycket, välkommen till vårt nyhetsbrev!